Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku

Zapraszamy na stronę www.msza.miastkoinfo.pl., na której są transmitowane nabożeństwa z naszego kościoła... 

30.10.2014 r. od Mszy świętej do 31.10.2014 r do Mszy świętej Jerycho Różańcowe - zapraszamy...

Piątek - 31.10.2014 r. godz. 20:00 - Noc Świętych - zapraszamy...

rozaniecwdloniachRóżaniec od poniedziałku do piątku o godz. 17:00, w soboty i niedziele o godz. 17:30

Różaniec dla dzieci: poniedziałek i środa godz. 16:30

Różaniec dla młodzieży w piątek godz. 19:00

 

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość
i daj nam ukochać Twoje przykazania,
abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".


w_witych