Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku

Zapraszamy na stronę www.msza.miastkoinfo.pl., na której są transmitowane nabożeństwa z naszego kościoła...

Plan Triduum Paschalnego 2015:

a) Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00,
– adoracja Chrystusa Eucharystycznego do 22.00.

b) Wielki Piątek:
– ciemna jutrznia o 9.00,
– rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa o 15.00,
Liturgia Męki Pańskiej o 18.00,
– adoracja Chrystusa w grobie do 22.00,
– możliwość spowiedzi od 21.00 do 22.00.

c) Wielka Sobota:
– adoracja Chrystusa w grobie od 9.00 do 18.00,
– ciemna jutrznia o 9.00,
– błogosławieństwo pokarmów o 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00 (poświecenie przy krzyżu na Os. Niepodległości o 11.00),
– nowenna do Miłosierdzia Bożego o 15.00.

Wigilia Paschalna w tym roku zostanie odprawiona o 21.00.

d) Niedziela Wielkanocna:
– Rezurekcja o 6.00,
Pozostałe Msze o 8.30, 10.00, 12.00 i 18.00.

Wielki Post

 Wszechmogący, wieczny Boże,
aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś,
że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu;
daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki
i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Z Ewangelii według św. Marka.

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»".

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: "Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?" Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:

"Hosanna.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach".