Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku

Zapraszamy na stronę www.msza.miastkoinfo.pl., na której są transmitowane nabożeństwa z naszego kościoła... 

rozaniecwdloniachRóżaniec od poniedziałku do piątku o godz. 17:00, w soboty o godz. 17:30

Różaniec dla dzieci: poniedziałek i środa godz. 16:30

Różaniec dla młodzieży w piątek godz. 19:00

 

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,
udzielaj nam nieustannie swojej łaski,
abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?" Mówią Mu: "Ten drugi."

Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć".